Sēlija

Velomaršrutu materiāli Sēlijā

Maršrutu apkopojumi un starpnovadu maršruti

Sēlijas kultūrvēsturiskā novada velotūrisma karte
Skatīt online kartē

Tūrisma kluba “Sniegpulkstenīte” 2014.gada veloceļvedis Daugavpils un Ilūkstes novadā
Resurss: www.sniegpulkstenite.lv
Lejupielādēt

Tūrisma kluba “Sniegpulkstenīte” 2015.gada veloceļvedis Daugavpils un Ilūkstes novadā
Resurss: www.sniegpulkstenite.lv
Lejupielādēt

Velomaršrutu ceļvedis “Zemgales reģions”
Vairāki velomaršruti Sēlijā
Resurss: www.latvia.travel
Lejupielādēt

Sēlijas mazpilsētas
Resurss: www.vidzeme.com
Skatīt online kartē

 

Jēkabpils novads
Neretas novads

Velomaršruts Neretas novadā
Resurss: www.neretasnovads.lv
Lejupielādēt

 

Salas novads

Sēlijas velo maršruts
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Velomaršruti Salas novadā
2 Sēlijas un Salas velomaršruti
Resurss: www.salasnovads.lv
Lejupielādēt

Salas velo maršruts
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

 

Dvietes dabas parks un Saukas ezers

Dvietes palienes dabas parks un apkārtne
Resurss: www.celotajs.lv
Lejupielādēt

Ap Saukas ezeru
Bincāni-Ezera gals–Ormaņkalns-Sauka-Lone-Bincāni
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

 

Par Latvijas Velo informācijas centru
Mūsu pakalpojumi