Par mums

Latvijas Velo informācijas centrs (VIC) ir biedrība, kas veic Latvijas velotūrisma maršrutu apkopošanu, velomaršrutu izstrādi un ar velotūrismu saistītas informācijas sniegšanu. Biedrība aktīvi iesaistās projektos, kas atbalsta veselīga un aktīva dzīvesveidu popularizēšanu, riteņbraucējiem draudzīgas vides veidošanu un sabiedrības izglītošanu velotransporta jomā.

Latvijas Velo informācijas centru 1991. gadā dibināja velobraukšanas entuziastu grupa ar mērķi organizēt velobraucienus, kā arī piedalīties ekoloģijas un dažādu jauniešu atkarību problēmu risināšanā ar veselīga, aktīva un videi draudzīga dzīvesveida palīdzību. Kopš tā laika biedrība šo 25 gadu pastāvēšanas laikā regulāri ir organizējusi daudzdienu tūrisma velobraucienus Baltijā, Eiropā un NVS Valstīs (Baltic Cycle), veidojusi tūrisma velomaršrutus, sastādījusi dažādus informatīvus uzskates materiālus, organizējusi veloskolas nodarbības jauniešiem velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai, kā arī piedalījusies dažādu nekomerciālu velotūrisma un transporta pasākumu organizēšanā (Kuldīgas Velofestivāls, Krāslavas velo diena, Kino Pedālis, dažādi projekti ikgadējās Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros).

Kopš 1997. gada VIC veicis vairāk kā 120 EuroVelo izpētes ekspedīciju (EuroVelo 10 un 11 Latvijas posmiem Latvijas Velo informācijas centrs ir oficiālais koordinators Latvijā), kā arī sadarbībā ar pašvaldībām un tūrisma speciālistiem Latvijā un ārvalstīs organizējis desmitiem semināru par EuroVelo maršrutu attīstību. Biedrības pūliņu rezultātā EuroVelo maršruti tikuši iekļauti Velotransporta attīstības valsts programmā 1999. – 2015. gadam, kā arī Velosatiksmes attīstības plānā 2018. – 2020. gadam (ar aktuālo plānu iespējams iepazīties šeit: http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/VELOSATIKSMES-ATTISTIBAS-PLANS-2018_2020-GADAM-projekts.pdf).

Sākot no 2020. gada Latvijas Velo informācijas centrs aktīvi strādā, lai starptautiskās pārgajienu takas (Jūrtaka, Mežtaka, Sv. Jēkaba ceļš) būtu ērti pieejamas arī velobraucējiem.

Latvijas Velo informācijas centrs ir aktīvs Latvijas Riteņbraucēju apvienības biedrs, kā arī regulārs valsts un pašvaldību iestāžu partneris un konsultants velotūrisma pasākumu organizēšanā, velotransporta un infrastruktūras plānošanā, velomaršrutu izstrādē un jauniešu izglītības veicināšanā velosatiksmes drošības jautājumos.

Latvijas Velo informācijas centra pakalpojumi.