Latvijas Velo informācijas centrs (VIC)

Latvijas Velo informācijas centrs (VIC)

Latvijas Velo informācijas centrs (VIC) ir biedrība, kas veic Latvijas velotūrisma maršrutu apkopošanu, velomaršrutu izstrādi un ar velotūrismu saistītas informācijas sniegšanu. Biedrība aktīvi iesaistās projektos, kas atbalsta veselīga un aktīva dzīvesveidu popularizēšanu, riteņbraucējiem draudzīgas vides veidošanu un sabiedrības izglītošanu velotransporta jomā.

Latvijas Velo informācijas centru 1991. gadā dibināja velobraukšanas entuziastu grupa ar mērķi organizēt velobraucienus, kā arī piedalīties ekoloģijas un dažādu jauniešu atkarību problēmu risināšanā ar veselīga, aktīva un videi draudzīga dzīvesveida palīdzību. Kopš tā laika biedrība šo 25 gadu pastāvēšanas laikā regulāri ir organizējusi daudzdienu tūrisma velobraucienus Baltijā, Eiropā un NVS Valstīs (Baltic Cycle), veidojusi tūrisma velomaršrutus (tai skaitā EuroVelo 10 un 11 Latvijas posmus) un dažādus informatīvus uzskates materiālus, organizējusi veloskolas nodarbības jauniešiem velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai, kā arī piedalījusies dažādu nekomerciālu velotūrisma un transporta pasākumu organizēšanā (Kuldīgas Velofestivāls, Krāslavas velo diena, dažādi projekti ikgadējās Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros).

Šodien Latvijas Velo informācijas centrs ir aktīvs Latvijas Riteņbraucēju apvienības biedrs, kā arī regulārs valsts un pašvaldību iestāžu partneris un konsultants velotūrisma pasākumu organizēšanā, velotransporta un infrastruktūras plānošanā, velomaršrutu izstrādē un jauniešu izglītības veicināšanā velosatiksmes drošības jautājumos.

Latvijas Velo informācijas centra pakalpojumi.