Latgale

Vispārīgi materiāli

Maršrutu apkopojumi un starpnovadu maršruti

Ezeru zemē, Daugavas lokos
Vairāki neliela garuma velomaršruti
Resurss: www.mammadaba.lv
Lejupielādēt

Uz 2 riteņiem pa 3 valstīm
Velomaršruts Latgalē un Baltkrievijā
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

 

Dienvidlatgale

Daugavpils novads

Tūrisma kluba “Sniegpulkstenīte” 2014.gada veloceļvedis Daugavpils un Ilūkstes novadā
Resurss: www.sniegpulkstenite.lv
Lejupielādēt

Tūrisma kluba “Sniegpulkstenīte” 2015.gada veloceļvedis Daugavpils un Ilūkstes novadā
Resurss: www.sniegpulkstenite.lv
Lejupielādēt

Augšzemes ezeru loki
Resurss: www.vidzeme.com
Skatīt online kartē

Medumi – Zelta kalns
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

 

Dabas parks Daugavas loki

Daugavas loki, 1.variants
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Daugavas loki, 2.variants
Resurss: www.naujene.lv
Lejupielādēt

Iepazīsti dabas parku “Daugavas loki”
Resurss: www.visitdaugavpils.lv
Skatīt online kartē

Velomaršruts dabas parkā “Daugavas loki”
Resurss: www.visitkraslava.com
Lejupielādēt

 

Krāslavas novads

Veloceliņi Krāslavā
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Rīgas ielas veloceliņš online kartē

7 velomaršruti Krāslavā un apkārtnē
Resurss: www.visitkraslava.com
Skatīt online kartē

Iepazīsti Krāslavu
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Apkārt Krāslavai
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Krāslavas velotūre
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Krāslavas loki 2017, 1.variants
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Krāslavas loki 2017, 2.variants
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Krāslava – Sauleskalns – Drīdzis – Kombuļi – Krāslava
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Krāslava – Šilovkas ezers – Krāslava
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

No Krāslavas uz Varnaviču un Šilovka ezeru apkārtni
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Šilovka
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Eksotiskā Pustiņa
Lejupielādēt

Saulkrastu taka
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Priedaines lielais loks
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Priedaines mazais loks
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

 

Rietumlatgale

Jēkabpils novads
Līvānu novads

Grīvas loks
Lejupielādēt

Līvānu pilsēta
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Staru loks
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Stikānu loks
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

 

Vidus Latgale

Maršruti apkārt ezeriem

Apkārt Sīvera un Drīdža ezeram
Resurss: www.dekaini.lv
Lejupielādēt

Apkārt Rušonam
Resurss: www.dekaini.lv
Lejupielādēt

Ar divriteni apkārt Rāznas ezeram
Resurss: www.celotajs.lv
Lejupielādēt

Ežezera noslēpumi
Lejupielādēt

Ežezers
Dagda – Bojāri – Andzeļi – Ezernieki
Resurss: www.visitdagda.com
Lejupielādēt 1.pusi
Lejupielādēt 2.pusi
Skatīt online kartē

Luknas ezera loks, 1.variants
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Luknas ezera loks, 2.variants
Resurss: www.vidzeme.com
Skatīt online kartē

Poļu muižnieku pēdas
Pušas ezers
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

 

Aglonas novads

Ezeru loks
Resurss: www.aglona.travel
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Lielais Ģimenes loks
Resurss: www.aglona.travel
Lejupielādēt

Ekstremālais loks
Resurss: www.aglona.travel
Lejupielādēt

Ticības loks
Resurss: www.aglona.travel
Lejupielādēt

 

Dagdas novads
Malta

Kur Maltas upe līkumus met
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

 

Preiļu novads
Rēzeknes novads

Vēstures stīga
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Rēzekne no dažādiem skatpunktiem
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

 

Rāznas nacionālais parks

Kulta vietas Mākoņkalna apkārtnē
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Latgales virsotnē
Kaunata – Matuļi – Lielais Liepu kalns
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Mākoņkalna akmeņu leģendas
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Zosnas muižas apkārtne
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

 

Ziemeļllatgale un austrumu robeža

Starpnovadu maršruti Ziemeļlatgalē un pierobežā

Pierobežas velomaršruts
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Maršruts pa austrumu pierobežu
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Ziemeļlatgales dabas tūrisma ceļvedis
5 velomaršruti Ziemeļlatgalē
Resurss: www.baltinava.lv
Lejupielādēt

Ziemeļlatgales velomaršruts “Rypoj vasals!”
Resurss: turisms.balvi.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē, 1.variants
Skatīt online kartē, 2.variants

 

Balvu novads

Briežuciema aplis
Resurss: turisms.balvi.lv
Lejupielādēt

Vīksnas aplis
Resurss: turisms.balvi.lv
Lejupielādēt

 

Kārsavas novads

Nūmiernes aplis
Resurss: karsava.lv
Lejupielādēt

 

Lubāns

Apkārt Lubānam
Resurss: www.rezeknesnovads.lv
Lejupielādēt

Lielais Lubāns
Resurss: www.dekaini.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Teirumnīku ezeriņa aplis, 1.variants
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Teirumnīku ezeriņa aplis, 2.variants
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

 

Ludzas novads

Apkārt Ludzas Lielajam ezeram
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Apkārt Ludzas Mazajam ezeram
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt 1.variantu
Lejupielādēt 2.variantu
Skatīt online kartē

Apkārt Cirmas ezeram
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt

Apkārt Pauguļu ezeram
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Apkārt Pildas ezeram
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Apkārt Zvirgzdenes ezeram
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Ludza – Kārsava
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Ludza – Līdumnieki
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Ludza – Nirza
Resurss: velokarte.divritenis.lv
Skatīt online kartē

Ludza – Zilupe
Resurss: www.visitludza.lv
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

Meirānu ezera loks
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt

Sarkaņu ezera loks
Resurss: visitlatgale.com
Lejupielādēt
Skatīt online kartē

 

Viļakas novads

Ar velo uz Lozdovas gravu
Resurss: www.vilaka.lv
Lejupielādēt

 

Par Latvijas Velo informācijas centru
Mūsu pakalpojumi