Svētceļojuma – velobrauciena „Dievnami Ziemeļkurzemes piekrastē” nolikums

23.07.2009.

 

1. Mērķis
Popularizēt velotransportu;
Apceļot luterāņu dievnamus Kurzemes piekrastē, balstoties uz mīlestības garu un ievērojot kārtību;
Apmeklēt unikālus dabas, vēstures, ainavu objektus;
Popularizēt EuroVelo maršrutu Nr. 10 (Baltijas jūras apli), apgūstot papildus maršrutus pa veciem mazbānīšu uzbērumiem un ceļiem;
Rast domubiedrus, aicināt pārējos apceļot Latvijas dievnamus un braukt ar velosipēdu.

 

2. Laiks:
Velobrauciens notiek no 2009.gada 15. augusta līdz 23. augustam; maršruts Rīga – Ventspils. Sākums 2009.gada 15. augustā Rīgas Domā Marijas kapelā plkst. 8.00 rīta dievkalpojumā. Noslēgums 23. augustā plkst.10.00 Ventspilī, dievkalpojumā Svētā Nikolaja ev. lut. baznīcā.

 

3. Organizatori:
Velobraucienu organizē Pūres ev. Lut. draudze, biedrība Latvijas Veloinformācijas centrs sadarbībā ar SIA Velokurjers.
Pasākuma vadītāji – Justs Junkulis (mob. 29397863), Oļegs Stoļarovs- Zariņš (mob.29284624).
Pasākuma tehniskais vadītājs – Oļegs Stoļarovs- Zariņš (mob.29284624).
Pasākuma koordinatore – Maruta Karaševska (mob.26482130).

 

4. Dalībnieki:
Aicināti piedalīties visi interesenti.

 

5.Pasākuma programma:

Vidēji dienā paredzēts nobraukt ~ 52 km.

 

1.diena
15.augusts, sestdiena
Rīga* – Bulduri* – Dubulti* – Sloka* – Ķemeri* ~ 55 km

 

2.diena
16.augusts, svētdiena
Ķemeri* –  Engure* – Dzirciems*~ 57 km

 

3.diena
17.augusts, pirmdiena
Dzirciems* – Balgale* – Lauciena* – Talsi* ~55 km

 

4.diena
18.augusts, otrdiena
Talsi* – Dārta* – Īģene* – Kūļciems*  ~ 48 km

 

5.diena
19.augusts, trešdiena
Kūļciems*- Mērsrags* – Kaltene* ~ 40 km

 

6.diena
20.augusts, ceturtdiena
Kaltene* – Roja* – Valdemārpils* – Ģipka* ~ 62 km

 

7.diena
21.augusts, piektdiena
Ģipka* –Kolka* – Mazirbe* ~ 48 km

 

8.diena
22.augusts, sestdiena
Mazirbe* – Miķeļtornis* – Rinda* -Ventspils* (Varve) ~75 km

 

9.diena
23.augusts, svētdiena
Noslēguma dievkalpojums plkst. 10.00 Ventspils Svētā Nikolaja ev. lut. baznīcā un pusdienas plkst. 12.00 kafejnīcā  “Jūras brīze”
* – minētajā apdzīvotajā vietā ir paredzēts vietējās luterāņu baznīcas apmeklējums.

 

6. Pieteikšanās:
Interesentiem  jāreģistrējas aizpildot internetā dalībnieka anketu vai personīgi biedrībā “Latvijas Veloinformācijas centrs” (Jēkabpils ielā 19a, Rīgā, SIA “Velokurjers”) , jāsamaksā dalības maksa uz norādīto kontu; papildus lūdzam nosūtīt vēstuli uz e-pastu info@bicycle.lv, kurā Jūs sniegtu informāciju par savu velopieredzi līdz 2009. gada 10. augustam.

 

Biedrība “Latvijas Velo informacijas centrs”
PVN reģ. Nr. LV 400080259394
Adrese: Jēkabpils 19a, Rīga, LV-1003
Bank: Latvijas Hansabanka
Kods: HABA22
Konta numurs: LV57HABA002140J038753

Neskaidros jautājumos adresēt uz e-pastu info@bicycle.lv.

Pieteikties ir iespējams arī elektroniski!

 

7. Finansējums:
Velobrauciena organizēšanas izdevumus sedz pasākuma dalībnieki un sponsori. Dalības maksā Ls 27 (Ls 3.- dienā) ietilpst: telšu vieta, velobrauciena tehniskais nodrošinājums – pavadošais transports ar iespēju tajā ievietot daļu no personīgajām mantām, velomehāniķis, karšu materiāli, iespēja sekot grupas virzībai internetā. Iepriekš piesakot uz e-pastu info@bicycle.lv 23.augustā dalībniekiem (kopā ar velosipēdu) tiks nodrošināts speciāli aprīkots transports maršrutā Ventspils – Rīga.

 

8. Dabas aizsardzība:
Par tīrību, kārtību un drošību velobrauciena laikā un savu naktsmītņu vietā atbildīgi paši dalībnieki.

 

9. Citi noteikumi:
Pasākuma dalībniekiem nepieciešams: velosipēds, personu apliecinošs dokuments, nakšņošanas inventārs (telts, guļammaiss, paklājiņš), nodrošinājums pret mainīgiem laika apstākļiem braucot un naktsmītnē. Par ēdināšanu katrs dalībnieks rūpējas pats.

 

Organizatori patur tiesības mainīt kādu no maršruta programmā paredzētajiem apskates objektiem pret citu, ja ieplānotā objekta apmeklējums kļuvis neiespējams no organizatoru neatkarīgu apstākļu dēļ.

 

This entry was posted in Jaunumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.