Ogre un apkārtne

No kristietības pirmsākumiem līdz sociālisma laikiem

No www.vidzeme.com
Ap 72 km

 

Maršrutā apskatāmas Latvijā pirmās mūra baznīcas (1185) drupas Ikšķilē, Ogres pilsētas vēsturiskā koka apbūve, Daugavas spēkstacijas muzejs, Senlatviešu koka pils Lielvārdē un citi objekti.

 

Iepazīsim Ogres pilsētu

No www.latvijascentrs.lv

 

Maršruts sākas pie Jaunogres dzelzceļa stacijas. No Jaunogres dzelzceļa stacijas dodieties Ogres Zilo kalnu virzienā pa Zilokalnu prospektu.

 

1. Zilokalnu prospekts 17. Celta 1927.gadā, ēka piederēja arhitektam V.Šervinskim,  pēc  kura  projektiem  tapušas  daudzas  Ogres vasarnīcas.

 

Dodieties pa Zilokalnu prospektu virzienā uz Zilajiem kalniem.

 

2. Ogres Zilie kalni – dabas parks. Teritorijas lielāko daļu aizņem skujkoku meži uz osiem. Sastopamas 6 aizsargājamas augu sugas, kas raksturīgas mežiem uz osiem vai osveida vaļņiem  – meža  silpurene,  smiltāju  esparsete,  šaurlapu  lakacis, Ruiša pūķgalve, pundurbērzs, pļavas silpurene. Uzskata, ka šeit atradies lībiešu pilskalns. Lielo Kangaru kalnu grēdas daļa. Šobrīd  iecienīta  ogrēniešu  un pilsētas viesu atpūtas vieta. Platība 312 ha. Adrese: Ogres pilsētā – Zilie kalni.

 

Dodieties pa Tīnūžu ielu līdz Ogres novada domei un tālāk pa Brīvības ielu.

 

3. Ogres ev. luteriskā baznīca. Celta 1930.gadā. Dievnama projektu izstrādāja H. Kundziņš,  pārveidoja  būvinženieris  A.  Kēze.  Baznīca  ir  1872.gadā Piņķos historisma stilā celtās Sv. Nikolaja baznīcas atdarinājums. Altārgleznu  Kristus atnākšana virs zemes gleznojis mākslinieks Šenbergs. Dievnama celtniecībā piedalījās vietējie būvuzņēmēji J.Starķis un A. Dreimanis, darbus vadīja inženieris K. Paegle. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Adrese: Brīvības iela 51, Ogre. T. +371 65047915.

 

Turpiniet ceļu līdz Norupes ielai nogriezieties pa kreisi, turpināt ceļu līdz Suntažu ielai.

 

4. Latvijas Gaidu un skautu muzejs. Vienīgais tāda veida muzejs Baltijas valstīs. Muzeja tapšana saistīta ar Gaidu un skautu organizācijas darbības atjaunošanu Latvijā. Muzejs dibināts 1991.gadā. Muzejs iepazīstina ar populāro Gaidu un skautu kustību. Tajā apskatāma gaidu un skautu  literatūra un mācību materiāli, dažādu  laiku  formas  tērpi, nozīmes, apbalvojumi, nometnes zīmes un karodziņi, vēsturiski dokumenti no visas pasaules. Adrese: Suntažu iela 2, Ogre. T. +371 65023383. Iepriekš pieteikties/Ieejas maksa brīva.

 

Atgriezieties uz Brīvības ielas, šķērsojot ielu nonāksiet uz Krasta ielas un turpiniet ceļu gar Ogres upi.

 

5. Ogres Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīca. Izveidota kādreizējā Ogres vasarnīcā, pašreizējo izskatu ieguva 20.gs. 90. gadu beigās, projekta  autore L. Kļešina, daļa ikonu izgatavotas Lietuvā. Kopš 2005.gada baznīcā ir Bizatiešu stila raksti. Adrese: Krasta iela 15, Ogre.

 

Turpiniet ceļu pa Krasta ielu.

 

6. Ēka Krasta ielā 11. Celta 1924.gadā kā vasarnīca. 20. – 30. gados te darbojās sanatorija. Pēc Otrā pasaules kara šeit ilgus gadus atradās Pionieru nams, šobrīd Ogres rajona prokuratūra.

 

Turpiniet ceļu pa Krasta ielu līdz gājēju tiltam.

 

7. Arkveida gājēju tilts. 1966.gadā uzbūvēja kājnieku tiltu pār Ogres upi (autori  – V. Salcēvičs, J. Mēness, T. Vitkuss), kurš pilsētas centrālo daļu savieno ar Pārogri, kur atrodas brīvdabas estrāde un jaunie dzīvojamie nami. Vienīgais lokveida tipa tilts Latvijā, 94 m garš, 4,5 m plats.

 

Šķērsojiet gājēju tiltu un turpiniet ceļu līdz Ogres estrādei.

 

8. Estrāde. Celta 20.gs.60.gados, tajā notiek plaša mēroga rajona un valsts pasākumi.

 

Dodieties tālāk pa Strēlnieku prospektu līdz Lībiešu ielai,nogriezieties pa labi un turpiniet ceļu līdz Stūrīšu gatvei, nogriezieties pa labi un turpiniet ceļu līdz Pavasara gatvei.

 

9. Dendroloģiskais parks „Lazdukalni”. Platība 8,5 ha. Parkā vairāk kā 7000 stādījumu, aug 412 sugu koki, košumkrūmi un citi stādījumi. Uz kalna augstieni ved 100 pakāpieni. Pakā skatu laukumi, kalna virsotnē dīķis ar ūdensrozēm, var izstaigāt  Purva taku, ir uzsākta skatu torņa būve. Pašvaldības īpašums, apsaimnieko privātpersona. Adrese: Pavasara gatve 6, Ogre. T. +371 65067503.

 

Turpiniet ceļu pa Stūrīšu gatvi,  tālāk pa Vidzemes  ielu  līdz Daugavpils  ielai, nogriezieties pa  labi un  turpiniet ceļu, šķērsojiet Ogres upi un turpiniet ceļu līdz Rīgas ielai, nogriezieties pa labi, tālāk pa Brīvības ielu)

 

10. Ēka Brīvības ielā 12. Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta 1901.gadā kā dzīvojamā māja un tirdzniecības nams. Pēc Pirmā pasaules kara ēka bija nolaistā stāvoklī, īpašnieks Mārtiņš Paucītis atradās Krievijā. 1929.gadā par īpašniecēm kļuva Anna un Veronika Paucītes. Ēkā atradās dažādas tirgotavas, piemēram, Kārļa Dāvidsona koloniālpreces, Mīles Austriņas maiznīca  un konditoreja, Marijas Miķelsones manufaktūras un galantērijas preces, Elfrīdas Ādiņš gaļas tirgotava un desu darbnīca, Lilijas Blicavas frizētava. Nama otrajā stāvā no 1909. līdz 1917. gadam izvietojās Ogres pasta nodaļa. Pēc Otrā pasaules kara ēka vairākkārt mainījusi savas funkcijas. Liela daļa ogrēniešu šo ēku atceras kā Ogres rajona miliciju, kas te izvietojās vairāk kā četrdesmit gadus. Pēc nama rekonstrukcijas 1997.- 1998.gadā  te atrodas  izklaides komplekss  „Policijas akadēmija ‘98”.

 

Turpiniet ceļu pa Brīvības ielu.

 

11. Ogres dzelzceļa stacijas ēka. Vienstāva mūra celtne  –  būvēta  1859.gadā.  Stacijas  apbūvi  veidoja  divi  peroni,  perona  nojume  un  rampa, ūdenstornis, koka puskazarma, divi tvaika lokomotīvju uzpildīšanas ūdens sūkņi. Laika gaitā staci jas  ēka vairākkārt tika pārbūvēta un paplašināta. Otrā pasaules kara laikā staciju sagrāva, jauno ēku uzcēla 1947.gadā pēc tipveida projekta. Šobrīd uz otrā perona saglabājusies 20. gs. sākumā celtā nojume, kuras balstus veido 1881.  –  1883.gadā  gatavotas  tērauda  sliedes.  Stacijas  ēka  pieder  VAS  „Latvijas  Dzelzceļš”. 1999. – 2000.gadā dzelzceļa stacijā veikti plaši remontdarbi.

 

Dodieties cauri tunelim zem dzelzceļa.

 

12. Ēka Brīvības ielā 11. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta 1926.gadā pēc arhitekta Eduarda Smurģa projekta. Nama īpašnieks, Ogres dzelzceļa stacijas priekšnieks Antons Pudāns, te iekārtoja viesnīcu un restorānu „Esplanāde”, pirmajā stāvā izvietojās arī dažādi veikali. 1928.gadā ēku nopirka tikko ievēlētā Ogres pilsētas valde. Pēc pārbūves darbiem, kurus veica saskaņā ar Vladimira Šervinska projektu, ēkā izvietojās pilsētas valde un Ogres sešklasīgā pamatskola. Mācības šeit turpināja arī pēc Otrā pasaules kara. 1960.gadā, Ogres vidusskolai pārceļoties uz jaunām telpām, namā darbu turpināja Ogres vakara maiņu vidusskola, bet no 1991.gada te darbojās Ogres mākslas skola. Kopš 1998. gada ēkas sienu rotā metālā kalts Ogres pilsētas ģerbonis, atgādinot laiku, kad šeit strādāja pilsētas valde.

 

Nākamais objekts atrodas Ogres novada kultūras centrā, 150m attālumā no ēkas Brīvības ielā 11

 

13. Ogres Vēstures un mākslas muzejs. Muzejs dibināts 1980.gadā. Tā krājumā 33 000 vienību par Ogres pilsētas un novada vēsturi. Muzejs pārcēlies uz jaunām telpām un tiek iekārtota muzeja ekspozīcija. Adrese: Brīvības iela 15, Ogre. T. +371 65024345. Ieejas maksa Ls 0,30/0,60.

 

Turpiniet ceļu pa Upes prospektu Jaunogres virzienā.

 

14. Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīca. Celta 1997.gadā, arhitekts Laimonis Šmits. Baznīcā atrodas 1901.gadā būvēts altāris  –  dāvinājums no Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas Rīgā – valsts nozīmes mākslas piemineklis. Adrese Meža prospekts 1, Ogre. T. +371 65022458. www.catholic.lv/ogre

 

Nākamais apskates objekts atrodas Meža prospekta ielas otrā pusē

 

15. Piemiņas akmens 1940. – 1949. gadā represētajiem ogrēniešiem. Atklāts 1989.gadā Upes un Meža prospektu krustojumā. To veidojis akmeņkalis Jānis Lapsa. Uzraksta ideja pieder Herbertam Valteram.

 

Turpiniet ceļu pa Upes prospektu Ogres dzelceļa stacijas virzienā. Dodieties cauri tunelim. Maršruts noslēdzas pie Ogres dzelceļa stacijas.

 

Madliena – Plātere – Plaužu ezers – Ķeipene – Madliena

No www.latvijascentrs.lv
Skatīt kartē
Maršruta garums ap 25 km

 

1.Velomaršruta sākums ir Madlienas centrā.

 

2.Plāteres pilskalns  –  Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis  –  lielākais  Ogres  rajona pilskalns,  apdzīvots  jau jaunākajā dzelzs laikmetā. 1934. gadā pilskalnā viesojies prezidents Kārlis Ulmanis, uzņemti fragmenti filmai “Tik un tā”. Pilskalns tika uzskatīts par Latvijas ģeogrāfisko centru līdz Latvijas robežu izmaiņām pēc Otrā pasaules kara.

 

3.Madlienas novadpētniecības muzejs “Bet tā bija!” – Muzejs atrodas bijušajā Plāteres pagasta centrā, 1868. gadā celtajā Plāteres sākumskolā. Šeit strādājuši  – pirmais  Latviešu preses magnāts un miljonārs Antons Benjāmiņš un komponists Kārlis Kažociņš. Apskatei izveidotas septiņas pastāvīgās ekspozīcijas. Pašlaik muzejā izvietota pastāvīgā ekspozīcija “Boļševistiskās sistēmas spožums un posts”. Ekspozīcija apskatāma katru dienu iepriekš piesakoties. Pie muzeja māzeru kolekcija. Ekskursijas pa Madlienas ievērojamākajām vietām, izjādes ar zirgu, peldēšanās, telšu vietas. T. 65039040, 29430088

 

4.Viesu māja „Jauncaunes”  – piknika vietas, telšu vietas, pirts, peldvieta. T. 22002297. Sīkāka informācija: www.jauncaunes.lv

 

5.Plaužu ezers  –  labiekārtota peldvieta ezera austrumu pusē maršruta braukšanas virzienā (uz Plāteres  dzelzceļa stacijas pusi)

 

6.Ķeipenes valnis – Ķeipenes pagasta daļa atrodas Vidzemes centrālās augstienes nogāzē, kura pāriet nolaidenumā. Līdz 50 m pār apkārtni paceļas masīvais Ķeipenes valnis – 7 km garš, līdz 1 km plats, smilšains paugurains masīvs. No šīs osu grēdas – vaļņa paveras skaistas dabas ainavas desmitiem kilometru tālu.

 

7.Ķeipenes kino muzejs – Muzejs atrodas bijušajā Ķeipenes dzelzceļa stacijā. Vienīgā pasaulē publiski apskatāmā ekspozīcija, kura veltīta kino dižgaram-režisoram Sergejam Eizenšteinam. Turpat apskatāma 2000.gada Starptautiskā kinoforuma Arsenāls ietvaros uzbūvētā bāka-navigācijas  tornis  ar  aeronavigācijas  uguni.  Uz  bākas uzstādītas 64 pastkastītes pasaules kino celmlaužiem, tiem iespējams nosūtīt  arī  pastu,  kā arī  iegādāties  pasta atklātnītes.

 

Milzu galds kinorežisoru gariem ir jauna vides instalācija, kas tapusi pavisam nesen. Galds ir sešus metrus augsts un lieliski iederas apkārtējā ainavā. To 2006. gada septembrī ar vērienīgu šovu atklāja SKC „Arsenāls” kārtējā kinofestivāla laikā. Sadegot Tāļa Salas celtajam  niedru  ekrānam,  skanot  Fj.  Šaļapina  dziedājumam  vietējo  un ārzemju viesu skatieniem atklājās grandiozā būve. Galds un divi krēsli ar viena krēsla atzveltnē iebūvētu stilizētu iluminatoru uzbūvēti ar arhitektu biroja Norde & Sarma un SIA Kalnozols Celtniecība  atbalstu.  Galdā  iebūvētās kāpnītes, ļauj to izmantot arī kā skatu laukumu. Un varbūt arī sarunām un meditācijām ar kino dižgariem… T. 26314147

 

8.Atgriešanās Madlienā. Madlienas apskate:
Madlienas  luterāņu baznīca  – Baznīcas pirmsākumi meklējami 13. gs.,  tā  ir viena no vecākajām Latvijas baznīcām. Par  tās būvi stāsta vairākas  teikas un leģendas. Dzejnieci Aspaziju  tās  iedvesmojušas uzrakstīt lugu “Torņa cēlējs”. Kanceli un altāra elementus gatavojis ilggadīgais Madlienas draudzes skolas skolotājs un ērģelnieks Kārlis Fridrihs Hūns. Altāra gleznu gleznojis G. Karings 1844.gadā. Baznīcā 1936. gadā uzstādīta piemiņas plāksne atbrīvošanās cīņās   bojā  gājušiem   draudzes  dēliem.  Savā  laikā  Madlienas baznīcā iesvētīts Garlībs Merķelis. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. T. 65039653. Sīkāka informācija: http://www.melb.yo.lv

 

KS „Ķeipenes pagasta piensaimnieku sabiedrība”  – Vienīgais bioloģiskās piena pārstrādes uzņēmums Latvijā darbojas no 2004. gada. KS  “Ķeipenes  pagasta  piensaimnieku  sabiedrība”  interesentiem  piedāvā ekskursiju pa ražotni, kuras laikā ir iespēja iepazīties ar produktu tapšanas gaitu, kā arī uzzināt informāciju par veselīgu uzturu! Pēc ekskursijas piedāvā iespēju nodegustēt produkciju, kā arī to iegādāties. Ekskursija ilgst no 45 minūtēm līdz vienai stundai! T. 29421676, 65039610

 

Velomaršruts Ogre – Ikšķile – Tīnūži – Turkalne – Ogre 

No www.latvijascentrs.lv

Skatīt karti 1

Skatīt karti 2

Garums: Kopā 36 km, no Ogres-Ikšķilei 7 km, no Ikšķiles-Tīnūžiem 5 km, līdz Turkalnei 10 km, Turkalne-Ogre ~10 km.
Laiks: Vidējā tempā maršrutu var veikt 4 – 5 h.
Izmantotie ceļi: Pa asfaltētu un grants ceļu nomalēm, kur zema satiksmes intensitāte, pa pilsētas ielām – iesaka ievērot piesardzība.
Segums: 69 % jeb 25 km ar asfaltētu segumu,31 % jeb 11 km ar grants segumu.
Reljefs: Reljefs pārsvarā līdzens, vietām nelieli kāpumi. Grūtības pakāpe vidēja.

 

1. Ogre dzelzceļa stacijas ēka un perona nojume.Stacijas  ēka celta 1947. gadā pēc tipveida projekta, tāda pati kā Cēsīs, bet perona nojumes balsti saglabājušies vēl no pirmās stacijas  ēkas un tos veido 1881. -1883. gadā gatavotas tērauda sliedes.

 

2. Ēka Brīvības ielā 12 „Policijas akadēmija ‘98”. Celta 1901. gadā kā dzīvojamā māja un tirdzniecības nams un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Vēlākos gados tajā atradušā vairākas tirgotavas, konditorijas un maiznīcas, bet pēc Otrā pasaules kara ēka ēkā vairāk kā četrdesmit gadus bija izvietota Ogres rajona milicija. Pēc nama rekonstrukcijas 1997. – 1998. gadā te atrodas izklaides komplekss „Policijas akadēmija ‘98”.

 

3. (19.) Ogre sala. Iecienīts vietējo un viesu atpūtas vieta, kur Daugavas vecupē dzīvo gulbju pāris.

 

4. (29.) Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, vecākās sakrālās mūra celtnes drupas, kas atrodas uz  salas Daugavā., sāka celt 1184.gadā. Konservācijas nolūkos ir uzliks metāla nojume.

 

5. (30.) Gleznotāja Jāņa Kunga māja, Ikšķile (K. Kunga iela 11). Tapusi pēc paša mākslinieka projekta.

 

6. (31.) Sv. Gara pareizticīgo baznīca, Ikšķile. Celta 1936. gadā, dievnamā uzturēts Vladimiras apgabala celtniecības tradīciju gars. Cara vārti bija iecerēti klasicisma stilā ar kanonā (ar 3 durvīm), bet realizēti tikai centrālie vārti ar pārējām svētbildēm dekorējot pārējo plakni.

 

7. (32.) Muižas pārvaldnieka māja Tīnūžos. Barona Josifa Karla Otomāra fon Volfa vecākiem būvēta māja, bet vēlākos laikos tajā atradās dažādas sabiedriskas iestādes, pašlaik privātīpašums.

 

8. (33.) Melnkalnes krācītes Mazajā Juglā

 

9. (34.) Turkalnes skola

 

10. (35.) Turbu dižozols. Otrs augstākais ozols Latvijā un tā apkārtmērs 7,15 m.

 

11. (8.) Ogres pasta ēka (Brīvības iela 38). Celta 1936. gadā un kopš tā laika līdz pat mūsdienām tur atrodas pasts.

 

12. (7.) Salons-Kūrmāja (Brīvības iela 32). Celta 1926. gadā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Jau no pirmsākumiem te ir atradies restorāns un viesnīca, bieži viesos braukuši pazīstami mūziķi un mākslinieki. Kūrmāja kļuva par pilsētas sabiedriskās dzīves centru – notika dažādi pasākumi, balles, koncerti. Šobrīd ēka ir privātīpašums, bet tajā darbojas restorāns, suvenīru veikals un frizētava.

 

13. (6.) Lācītis Ēriks. Ogres simbols, iemīļota skulptūra bērnu vidū.

 

14. (5.) Pirmā aptiekas ēka (Brīvības iela 22). Celta 1895. gadā, bet pēc Pirmā pasaules kara tur bija saglabājušies tikai mūri, uz kuriem 1924. gadā tika uzbūvēta aptiekas ēka un pirts, kam vēlāk pievienojās arī tirdzniecības zāle un kiosks. 1986. gadā gan  ēka piedzīvoja rekonstrukciju, kas mainīja tās sākotnējo izskatu, bet tajā vēl joprojām atrodas aptieka.

 

15. (4.) Ogres vēstures un mākslas muzejs. Apskatāmas ekspozīcijas par Ogres vēsturi un attīstību, kā arī citas periodiskas mākslas izstādes.

 

16. (3.) Ēka Brīvības ielā 11 Ogres mākslas skola. Celta 1926. gadā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Sākumā te atradusies viesnīca, restorāns un dažādi veikali, bet vēlāk ēku iegādājusies pilsētas valde un tajā izvietojusi Ogres sešgadīgo pamatskolu, vēlāk te darbojusies arī Ogres vidusskola, Ogres vakara maiņu vidusskola, bet jau no 1991. gada te darbojas Ogres mākslas skola. NO 1998. gada ēku rotā metālā kalts Ogres pilsētas ģerbonis, atgādinot laiku , ka tajā darbojusies pilsētas valde.

 

Velomaršruts pa Ogres pilsētu

No www.latvijascentrs.lv
Skatīt kartē

 

Garums: Kopā 15 km, Ogres dzelzceļa stacijas-Ogres 1. dambītis 2 km; Arkveida gājēju tilts- Dendroloģiskais parks „Lazdukalni” ~ 3 km, līdz Ogres salai 3,5 km.
Laiks: Relaksētā un nesteidzīgā tempā veicams 1 – 2 h laikā. Maršrutu var veikt arī ar kājām, tad tas prasīs nedaudz vairāk laika.
Izmantotie ceļi: Pa augsta drošības līmeņa ceļiem – veloceliņiem, gājēju ceļiem,  ļoti zemas satiksmes intensitātes ceļiem un ceļiem, kur ir ar ietvēm, jo bērniem līdz 7 gadiem nav atļauts braukt pa brauktuvi vai tās nomali.
Segums: 83% jeb 12,5 km ar asfaltētu segumu, 17% jeb 2,5 km grants segumu.
Reljefs: Reljefs lēzens, bet ir viens stāvs kāpums, bet kopumā maršruts ļoti viegls.

 

1. Ogres dzelzceļa stacijas ēka un perona nojume. Stacijas  ēka celta 1947. gadā pēc tipveida projekta, tāda pati kā Cēsīs, bet perona nojumes balsti saglabājušies vēl no pirmās stacijas  ēkas un tos veido 1881. -1883. gadā gatavotas tērauda sliedes.

 

2. Ēka Brīvības ielā 12 „Policijas akadēmija ‘98”. Celta 1901. gadā kā dzīvojamā māja un tirdzniecības nams un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Vēlākos gados tajā atradušā vairākas tirgotavas, konditorijas un maiznīcas, bet pēc Otrā pasaules kara ēka ēkā vairāk kā četrdesmit gadus bija izvietota Ogres rajona milicija. Pēc nama rekonstrukcijas 1997. – 1998. gadā te atrodas izklaides komplekss „Policijas akadēmija ‘98”.

 

3. Ēka Brīvības ielā 11 Ogres mākslas skola. Celta 1926. gadā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Sākumā te atradusies viesnīca, restorāns un dažādi veikali, bet vēlāk ēku iegādājusies pilsētas valde un tajā izvietojusi Ogres sešgadīgo pamatskolu, vēlāk te darbojusies arī Ogres vidusskola, Ogres vakara maiņu vidusskola, bet jau no 1991. gada te darbojas Ogres mākslas skola. NO 1998. gada ēku rotā metālā kalts Ogres pilsētas ģerbonis, atgādinot laiku , ka tajā darbojusies pilsētas valde.

 

4. Ogres vēstures un mākslas muzejs. Apskatāmas ekspozīcijas par Ogres vēsturi un attīstību, kā arī citas periodiskas mākslas izstādes.

 

5. Pirmā aptiekas ēka (Brīvības iela 22). Celta 1895. gadā, bet pēc Pirmā pasaules kara tur bija saglabājušies tikai mūri, uz kuriem 1924. gadā tika uzbūvēta aptiekas ēka un pirts, kam vēlāk pievienojās arī tirdzniecības zāle un kiosks. 1986. gadā gan  ēka piedzīvoja rekonstrukciju, kas mainīja tās sākotnējo izskatu, bet tajā vēl joprojām atrodas aptieka.

 

6. Lācītis Ēriks

 

7. Salons-Kūrmāja (Brīvības iela 32). Celta 1926. gadā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Jau no pirmsākumiem te ir atradies restorāns un viesnīca, bieži viesos braukuši pazīstami mūziķi un mākslinieki. Kūrmāja kļuva par pilsētas sabiedriskās dzīves centru – notika dažādi pasākumi, balles, koncerti. Šobrīd ēka ir privātīpašums, bet tajā darbojas restorāns, suvenīru veikals un frizētava.

 

8. Ogres pasta ēka (Brīvības iela 38). Celta 1936. gadā un kopš tā laika līdz pat mūsdienām tur atrodas pasts.

 

9. Ogres ev. luteriskā baznīca (Brīvības iela 51). Celta 1930. gadā pēc H. Kundziņa projekta un ir 1872. gadā celtās Piņķu Sv. Nikolaja baznīcas atdarinājums. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

 

10. Ogres 1. dambis. Iecienīta vietējo peldētava, no kuras paveras skats uz aptuveni 8 m augstām Ogres krasta kritenēm.

 

11. Ogres Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīca (Krasta iela 15). Dievnams izveidots kādreizējā Ogres vasarnīcā un pašreizējo apveidu ieguvis 20. gs. 90. gadu beigās.

 

12. Ēka Krasta iela 11. Celta 1924. gadā kā vasarnīca, vēlāk te atradās arī sanatorija un pionieru nams, bet pašlaik Ogres novada prokuratūra.

 

13. Koka ēka Krasta ielā 9. Celta 1873. gadā kā viena no Ogres pirmajām vasarnīcām, kur vēlāk atradās arī miesta valde, pamatskola, bibliotēka un vasarā pat tūristu mītne, bet pēc Otrā pasaules kara ēka ilgu laiku bija kara komisariāts. Šobrīd privātīpašums.

 

14. Arkveida gājēju tilts. 1966. gadā uzbūvēts kājnieku tilts pār Ogres upi (rekonstruēts 2005. gadā), kas savieno pilsētas centru ar Pārogri, kur atrodas brīvdabas estrāde un jaunie dzīvojamie nami. Šis ir vienīgais lokveida tipa tilts Latvijā – 94 m garš, 4,5 m plats.

 

15. Keramikas darbnīca (Viestura aleja 6). Iespējams apskatīt un izzināt keramikas izstrādājumu veidošanu, iegādāties keramiķa izstrādājumus.

 

16. Pārogres dzelzceļa stacijas ēka. Celta par saziedotiem būvmateriāliem talkas veidā un atklāta 1939. gadā. Viens no unikāliem civilbūves būvniecības paraugiem , kas saglabājies un darbojas vēl līdz mūsdienām.

 

17. Dendroloģiskais parks „Lazdukalni” (Pavasara gatve 6). Parka platība 8,5 ha, kur apkopotas vairāk kā 7000 stādījumu – koki, košumkrūmi un citi augi. Parkā ir skatu laukumi, tematiskās takas, skatu tornis, dīķis ar ūdensrozēm un saliņu tā viducī un atpūtas vietām.

 

18. Ogres tautas nams (Rīgas iela 15). Celts 1928. gadā bijušā Ogres kroga vietā un laika gaitā bija ļoti aktīva kultūras un sabiedriskās dzīves centrs, te atradās gan kino, gan bibliotēka, gan deju zāle.

 

19. Ogres sala. Iecienīts vietējo un viesu atpūtas vieta, kur Daugavas vecupē dzīvo gulbju pāris.

 

20. Ogres vecupes gulbji – Iespēja barot ūdenstilpnē augošos gulbjus.

 

21. Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīca (Meža prospekts 1). Celta 1997. gadā pēc arhitekta L. Šmita projekta, baznīcā atrodas 1901. gadā būvēts altāris – dāvinājums no Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas altāris un ir valsts nozīmes mākslas piemineklis.

 

Velomaršruts pa Ogri, Ogresgalu un Ciemupi

No www.latvijascentrs.lv
Skatīt kartē

Garums: Kopā 26 km: Ogre-Ogresgals ~10 km, Piemiņas zīme–Ciemupe ~ 7 km, zivju audzētava „Avoti”-Ogres dzelzceļa stacija ~ 6 km.
Laiks: Relaksētā tempā maršruts ir veicams ~ 4 – 5 h.
Izmantotie ceļi: Pa zemas intensitātes ceļu nomali un veloceliņš tās nomalē.
Segums: 67 % jeb 17,5 km ar asfaltētu segumu, 33 % jeb 8,5 km ar grants segumu. Reljefs: Reljefs ļoti līdzens, praktiski nav neviena ievērojama kāpuma vai krituma. Viegli izbraucams.

 

1. Ogre dzelzceļa stacijas ēka un perona nojume. Stacijas  ēka celta 1947. gadā pēc tipveida projekta, tāda pati kā Cēsīs, bet perona nojumes balsti saglabājušies vēl no pirmās stacijas  ēkas un tos veido 1881. -1883. gadā gatavotas tērauda sliedes.

 

2. Ēka Brīvības ielā12 „Policijas akadēmija ‘98”. Celta 1901. gadā kā dzīvojamā māja un tirdzniecības nams un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Vēlākos gados tajā atradušā vairākas tirgotavas, konditorijas un maiznīcas, bet pēc Otrā pasaules kara ēka ēkā vairāk kā četrdesmit gadus bija izvietota Ogres rajona milicija. Pēc nama rekonstrukcijas 1997. – 1998. gadā te atrodas izklaides komplekss „Policijas akadēmija ‘98”.

 

3. Ēka Brīvības ielā 11 Ogres mākslas skola. Celta 1926. gadā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Sākumā te atradusies viesnīca, restorāns un dažādi veikali, bet vēlāk ēku iegādājusies pilsētas valde un tajā izvietojusi Ogres sešgadīgo pamatskolu, vēlāk te darbojusies arī Ogres vidusskola, Ogres vakara maiņu vidusskola, bet jau no 1991. gada te darbojas Ogres mākslas skola. NO 1998. gada ēku rotā metālā kalts Ogres pilsētas ģerbonis, atgādinot laiku , ka tajā darbojusies pilsētas valde.

 

4. Ogres vēstures un mākslas muzejs. Apskatāmas ekspozīcijas par Ogres vēsturi un attīstību, kā arī citas periodiskas mākslas izstādes.

 

5. Pirmā aptiekas ēka (Brīvības iela 22). Celta 1895. gadā, bet pēc Pirmā pasaules kara tur bija saglabājušies tikai mūri, uz kuriem 1924. gadā tika uzbūvēta aptiekas ēka un pirts, kam vēlāk pievienojās arī tirdzniecības zāle un kiosks. 1986. gadā gan  ēka piedzīvoja rekonstrukciju, kas mainīja tās sākotnējo izskatu, bet tajā vēl joprojām atrodas aptieka.

 

6. Lācītis Ēriks. Ogres simbols, iemīļota skulptūra bērnu vidū.

 

7. Salons-Kūrmāja (Brīvības iela 32). Celta 1926. gadā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Jau no pirmsākumiem te ir atradies restorāns un viesnīca, bieži viesos braukuši pazīstami mūziķi un mākslinieki. Kūrmāja kļuva par pilsētas sabiedriskās dzīves centru – notika dažādi pasākumi, balles, koncerti. Šobrīd ēka ir privātīpašums, bet tajā darbojas restorāns, suvenīru veikals un frizētava.

 

8. Ogres pasta ēka (Brīvības iela 38). Celta 1936. gadā un kopš tā laika līdz pat mūsdienām tur atrodas pasts.

 

9. Ogres ev. luteriskā baznīca (Brīvības iela 51). Celta 1930. gadā pēc H. Kundziņa projekta un ir 1872. gadā celtās Piņķu Sv. Nikolaja baznīcas atdarinājums. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

 

10. Ogres 1. dambis. Iecienīta vietējo peldētava, no kuras paveras skats uz aptuveni 8 m augstām Ogres krasta kritenēm.

 

11. Ogres HES un dambis. Ogres dambis ir lieliska peldvieta, kas ir populāra arī vietējo vidū.

 

12. Ogresgals. Ogresgala dabas taka – Ogres pamatskolas skolēnu veidota izziņas taka, kur iet gar Ogres upi. Iekārtotas arī atpūtas vietas, volejbola laukums un bērnu rotaļu laukums. Amatnieks Jānis Zviedris (Rankas iela 17, Ogresgals) – Izgatavo svēpēto jeb melno keramiku, apdedzināšana notiek bedres tipa ceplī.

 

13. Brīviņu ozols (dižkoks). Apkārtmērs 4,57 cm, augstums 19m.

 

14. Vecogres vīksnas (dižkoki). Vidēji apkārtmērs 4,3- -6,50cm, augstums 24- 30m.

 

15. Piemiņas zīmes. Piemiņas zīme – ceļa rādītājs tautas dziesmu teicējiem Zīmi atklāja Imants Ziedonis 1993. gadā. Piemiņas zīmi latviešu teātrim un Auseklim atklāja 1990. gada 18. septembrī.

 

16. Kafejnīca „Dakota” (Ciemupe). Kafejnīcas  īpašnieks ir militārās tehnikas kolekcionārs, var apskatīt gan lidmašīnas, džipus un citu transportlīdzekļus.

 

17. Zivju audzētava „Avoti”. Iespēja pašam noķert zivis, piedāvā arī iznomāt makšķeres (makšķerēšana 1Ls, foreles 5Ls/kg).

 

Iepazīsim Lielvārdes pilsētu

No www.latvijascentrs.lv

 

1.Lielvārdes stacija. Rembates dzelzceļa staciju ap 1934. g. pārdēvēja par Lielvārdes dzelzceļa staciju.

 

Dodoties pa Miera ielu, pagriežoties pa kreisi uz Putnu ielu.

 

2.Mucinieks Dins Sumerags. Latvijā vecākā mucinieku dzimta, darbu veic jau piektā paaudze (kopš 19. gs. sākuma). Meistars  turpina seno tehnoloģiju tradīcijas un darina ozola un oša mucas. Stāstījums, mucu vārīšanas, savilkšanas, stīpošanas un galdniecības darba procesa vērošana. Mucu un pirts koka baseinu  –  kubulu,  pirts  ķipīšu pasūtīšana un iegāde. Adrese: Putnu iela 1, Lielvārde, T. +371 29256577. Iepriekš pieteikties.

 

Dodieties pa Rembates ielu līdz Rīga – Daugavpils šosejai.

 

3.Uldevena koka pils. Izveidota 1997. gadā Rembates parkā pie Daugavas. Mākslinieks Agris  Liepiņš  un  nedaudzi  entuziasti aizsāka būvi, kas varētu izskatīties kā Indriķa hronikā pieminētā Lielvārdes vecākā “Uldevena” pils. “Uldevena” pils nav konkrēta pilskalna rekonstrukcija, tās aizsargsienas un dzīvojamās ēkas veidojot izmantoti dažādās apdzīvotās vietās atrasto būvju paraugi, tādējādi veidojot kopēju baltu virsaišu pilskalnu – ideālkonstrukciju. Adrese: Parka iela 3, Lielvārde. T. +371 29465792.

 

Dodieties līdz Pils ielas un Slimnīcas ielas krustojumam

 

4.Rembates muižas parks. Valsts nozīmes aizsargājams dabas objekts. Parks 13 h platībā aizņem teritoriju no dzelzceļa stacijas Lielvārde pāri Rīgas-Daugavpils šosejai līdz Daugavas krastam. To sāka veidot ap 1858. gadu kā ainavuparku pie Rembates muižas. Parkā ir dīķis,  kas  apņem  sauszemi,  veidojot  savdabīgu  saliņu,  uz kuru ved celiņš. 1968. gadā saliņai piešķirts Spīdalas vārds. Saliņā notiek koncerti, teātra izrādes un dejas. Adrese: Lielvārde.

 

Dodieties pa Slimnīcas  ielu  līdz Raiņa  ielai  (tikai  taisni)  līdz Edgara Kauliņa alejai, pagriežoties pa  labi, dodieties līdz Lielvārdes muižas parkam.

 

5. Lielvārdes muižas parks. Valsts nozīmes aizsargājams dabas objekts, tajā atrodas arī Lielvārdes pilsdrupas. Parka reljefs ir līdzens ar diviem nocietinājuma grāvjiem. Šai vietai raksturīga ļoti pievilcīga ainava. Parkā iekārtots koka skulptūru dārzs. Skulptūras veidojis studijas  „Doma”  tēlnieki Jāņa Karlova vadībā, gatavojoties A. Pumpura eposa „Lāčpēsis” simtgadei. Dabas piemineklis – aizsargājami dendroloģiski stādījumi. T. +371 65053759.

 

6. Andreja Pumpura muzejs. Muzejs atrodas senajā Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā jau kopš tā atklāšanas 1970.gadā. Šī ir vieta, kurā var ne tikai iegūt informāciju par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru Andreju Pumpuru, par Lielvārdi un Lielvārdes jostu, bet arī pašam uz brīdi kļūt par Lāčplēsi, Laimdotu, Andreju Pumpuru, apsiet sev Lielvārdes jostu un, protams,izcīnīt spraigo cīņu starp Lāčplēsi un Tumšo bruņinieku. Ir pieejamas piknika vietas. Adrese: E.Kauliņa aleja 20, Lielvārde. T. +371 65053759. Cena: 0.30/0.60.sant. Iepriekš pieteikties.

 

7. Lielvārdes ev. luteriskā baznīca. Celta 1747. gadā. Pirmajā pasaules karā baznīcu nopostīja. Mācītājs Pauls Gailītis panāca, ka 1931. gadā sāka atjaunot baznīcu. Tajā laikā dievkalpojumi, laulības un kristības notika mācītājmuižā, vēlāk arī tautas namā un pat brīvā dabā. Baznīcu pabeidza 1932. gadā. 1938. gadā baznīca ieguva Lielvārdes dzelzceļa aizsargu organizācijas dāvinājumu  – Kārļa Miesnieka altārgleznu  „Jēzus Ģetzemenes dārzā”. Baznīcas labiekārtošanai līdzekļus devis arī Kārlis Ulmanis. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, savukārt, altārglezna, altāris, kancele un baznīcēnu soli ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi.

 

8. Lielvārdes bruņinieku pilsdrupas. Atrodas Lielvārdes muižas parkā. Pils celta 13. gs. pēc vācu krustnešu norādījumiem, piederējusi Rīgas arhibīskapam. Drupas iekonservētas  1987.  gadā  pēc  arhitekta G.  Erdmaņa  projekta.  Vietējās  nozīmes arheoloģijas piemineklis. 1981. g. veiktajos arheoloģiskajos izrakumos pils dienvidaustrumu stūrī kalna plakuma malā 1 m dziļumā atsedza 1,5 m biezas un 4 m garas aizsargmūra paliekas. Dabā vēl  ir samanāms aizsargmūra pal iekas gar ziemeļu nogāzi. 1792. g. J.K.Broces zīmējumā ir redzams, ka celtnei bijuši divi  stāvi, bet  līdz mūsdienām  ir  saglabājies tikai pusotrs stāvs un ir zudusi otrā stāva logu rinda.

 

Dodieties atpakaļ pa Edgara Kauliņa aleju līdz Laimdotas ielai.

 

9. Rumbiņas ūdenskritums. 1,2 m augsts ūdenskritums uz Rumbiņas upītes, devona perioda  dolomīta  atsegums.  Ģeoloģisks  un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.

 

Dodieties pa Laimdotas ielu līdz Ausekļa ielas krustojumam, pagiežoties pa labi,  līdz  Rembates  ielai, pagriežoties pa labi uz Lielvārdes staciju)

 

Ēdināšanas iespējas:

 

Restorāni

Daugaviņa Lāčplēša iela 35, Lielvārde T. +371 65055017, +371 29263691  www.daugavina.viss.lv

Lielvārdes osta Krasta iela 2, Lielvārde T. +371 65053041 www.lielvardesosta.lv (vasaras sezonā)

Kafejnīca – picērija. Lāčplēša iela 23b (veikalā Elvi), Lielvārde T. +371 65049543

 

Kafejnīcas

Kante Laimdotas iela 1, Lielvārde T. +371 65071829, 2+371 9212465 F. +371 65071828

Kantoris K E. Kauliņa aleja 5, Lielvārde T. +371 65053853, +371 29120505

Panna Ausekļa iela 14a, Lielvārde T. +371 29437429

This entry was posted in Vidzeme. Bookmark the permalink.

One response to “Ogre un apkārtne”

  1. Title

    […]that would be the end of this report. Here you’ll uncover some web-sites that we feel you’ll value, just click the links over[…]