Latvijas Riteņbraucēju apvienībā 2012. gada martā uzņemta Policistu velobiedrība

20.03.2012.

 

Latvijas Riteņbraucēju apvienībā 2012. gada martā uzņemts jauns biedrs – “Policistu velobiedrība”. Biedrības mērķis ir attīstīt riteņbraukšanas sportu policistu, pašvaldības policistu, riteņbraukšanas entuziastu vidū, mērķtiecīgi iesaistot jaunatni, velobraukšanas sportistus, kā arī veicināt velosportistu sagatavošanu. Biedrība vēlas regulāri ņemt dalību Latvijas un starptautiskajās sacensībās, kā arī veicināt policijas tēla popularizēšanu sabiedrībā, pozitīva tēla veidošanu, videi draudzīga un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Biedrības moto: “Par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu!”

 

“Policistu velobiedrība ar izvirzītajiem mērķiem un plānotajām aktivitātēm ir lielisks piemērs tam, kā no idejas nonākt līdz tās īstenošanai un kā labs mērķis apvieno cilvēkus” uzsver VP priekšnieks Ints Ķuzis. “Ticu, ka par policistu velobiedrību mēs vēl dzirdēsim daudz laba un varēsim novērtēt viņu ieguldījumu droša un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.”

 

Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks: “Latvijas Riteņbraucēju apvienībai šis ir ļoti būtisks papildinājums, jo ar “Policistu velobiedrības” dalību vēl vairāk tiks nostiprināta jau līdz šim labā sadarbības prakse ar Valsts Policiju un tiks uzsākti jauni kopprojekti drošas riteņbraukšanas veicināšanā, sabiedrības drošībā un izglītošanā.”

 

Biedrības valde:
Priekšsēdētājs – Zintis Gailis (Valsts policijas amatpersona)
Valdes loceklis – Mārtiņš Štange (Valsts policijas amatpersona)

 

Atgādinām, ka Latvijas Riteņbraucēju apvienība ir šobrīd lielākā ikdienas velobraucēju interešu pārstāvošā organizācija Latvijā, kas dibināta ar mērķi veicināt ikdienas un tūrisma riteņbraukšanas kā satiksmē ērta, ekonomiska, veselīga un videi draudzīga pārvietošanās veida attīstību Latvijā. Apvienības dibinātāji un biedri ir nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas, kas atbalsta riteņbraukšanas attīstību Latvijā, LATRIT veido partnerības attiecības ar citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī līdzdarbojas priekšlikumu izstrādē ceļu satiksmes organizācijas un citu attīstības plānošanas dokumentu un normatīvu pilnveidošanai.

 

This entry was posted in Jaunumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.