EuroVelo projekts

08.06.2006.

 

1995.gadā Eiropas Riteņbraucēju federācija (turpmāk tekstā ERF) apstiprināja “EuroVelo” projektu, kas paredzēja izveidot veloceļu tīklu, kas aptvertu visu Eiropu un pa kuru tūristi-riteņbraucēji varētu droši un veselīgi nokļūt no vienas valsts otrā pa speciālu velosipēdistiem domātu ceļa joslu vai veloceliņu, nekaitējot apkārtējai videi. Kopējais veloceļu tīkla garums ir 60 000 km, no kuriem 20 000 km jau ir daļēji izveidoti.

 

Lai ceļošanu ar velosipēdu padarītu aizraujošu un patīkamu, veloceļu tīkls ir kamerāli nosprausts interesantākajās un apskates objektiem bagātākajās vietās. Rūpējoties par nākamo velotūristu labsajūtu un drošību, tika izstrādāti šādi veloceļu vērtēšanas kritēriji:

 

1.riteņbraucēju drošība (transporta intensitāte, ceļa zīmju izvietojums, ceļa pārskatāmība),

 

2.veloceļa seguma/ velosipēdistiem domātās ceļa joslas atbilstība (vēlams, lai veloceļš būtu piemērots velosipēdistiem ar smagām velosomām un riteņiem, kuriem ir 28″riepas),

 

3.ceļa ainaviskums (līkumi, reljefs, skatu punkti un to virknes, atklātums – meži & lauki…),

 

4.infrastruktūra un informācijas pieejamība (naktsmītnes, ēdināšana, veloserviss, muzeji, atpūta & izklaide, norādes utt.),

 

Papildus maršruti un veidošanas noteikumi:

 

1.Ceļa, pie kura atrodas veloceļš vai velosipēdistiem domāta ceļa josla, autosatiksmes intensitātei jābūt mazākai par 1000 automašīnām dienā. Par ceļiem “bez auto” tiek uzskatīti tādi, kuru autosatiksmes intensitāte ir mazāka par 50 automašīnām dienā.

 

2.Velosipēdistiem domātas ceļa joslas vai veloceliņa platumam jābūt tādam, lai divi riteņbraucēji varētu pārvietoties blakus lielāko ceļa daļu.

 

3.Ceļa slīpums nedrīkst pārsniegt 6%, un, ja tā slīpums ir lielāks par 3%, tad tam ir jābūt norādītam.

 

4.Ceļiem jābūt atvērtiem visu gadu, visos laika apstākļos.

 

5.Vismaz 90 % no distances ceļa seguma jābūt no asfalta vai līdzīga materiāla.

 

6.Veikaliem un naktsmītnēm jābūt izvietotiem ik pēc 25 km, bet sabiedriskajam transportam jābūt pieejamam ne tālāk kā 100 km no veloceļa vai velosipēdisitiem domātas ceļa joslas.

 

7.Veloceļu tīklam jāšķērso Eiropa no viena gala līdz otram.

 

8.Veloceļiem/ velosipēdistiem domātās ceļa joslas ir jāšķērso pilsētas un to centri.

 

9.Jāsavieno jau esošie veloceļi.

 

10.Vēlams, lai veloceļam būtu nosaukums, piemēram, “Gar upi”, “Pauguru ceļš” utt.

 

11.Jāievēro drošības standarti un noteikumi, segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, ar nosacījumu, ka veloceļotāji pārvietojas ar smagi piekrautām somām un velopiekabēm.

 

12.Uz veloceļa jābūt izvietotām ceļu zīmēm, norādēm par naktsmītnēm utt.

 

13.Visām Eiropas valstīm jābūt šķērsotām vismaz ar vienu veloceļu. Katram veloceļam jāšķērso pēc iespējas vairāk valstu.

 

14.Veloceļam jāšķērso veloceļotājiem pievilcīgu apkārtni.

 

15.Informācijai par “EuroVelo” ceļiem jābūt uzskaitītai, apkopotai un brīvi pieejamai katram interesentam.

 

This entry was posted in EuroVelo ziņas, Jaunumi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.