Alūksne un apkārtne

6 velotakas

No www.tours.lv

 

1.Veclaicene – Drusku pilskalns (stāvākais Latvijā) – Dēliņkalns – Romeškalns (barona fon Tranžē muiža) – Apekalns (visaugstākā vietā uzbūvētā baznīca Latvijā) – Jaunlaicene –  Ape – Igaunijā Moniste (mežabrāļu brīvdabas muzejs) – Paganamā (skatu tornis) – Rouge – Vītina –  Munameģis (augstākais Baltijas kalns) – Rūsmae (dendroloģiskais dārzs)– Latvijā Veclaicene (110 km/3 dienas) veicams gida pavadībā, tālr. 4366160(Jānis Prangels)

 

2.Ape – Peļļu-Kornetu grava – Drusku pilskalns – Korneti – Raipala ezers – Dēliņkalns – Apekalns – Jaunlaicene – Grūbe – Ape (50 km/2 dienas), veicams gida pavadībā, tālr.: 4355505,29439207(Astra Binde)

 

3.Alūksne – Kolberģis – Visikums – Pededze – Ķurši – Kalnapededze – Mārkalne – Alūksnes ezers – Alūksnes-Ziemeru ceļš – Alūksne (70 km/2 dienas)

 

4.Jaunanna – Anna – Ate (muzejs) – Papardes stacija – Jaunanna (30 km/1 diena) , tālr. 4381664, 28379072 (Daina Beļava)

 

5.Alūksne – Pullāns – Indzera ez. – Strautiņi – keramiķa A. Pīgožņa darbnīca – bijušās PSRS raķešu bāze – amatnieka H. Buliņa darbnīca – Indzera ezera pussalas – keramiķa U. Puzuļa darbnīca – Alūksne (60 km/2 dienas)

 

6.Zvārtavas pils – Kalamecu, Markuzu gravas – Gaujiena – Vireši – Sikšņi (30 km/ 1 diena)

 

Velopārgājieni Alūksnes Hānjas augstienē

No www.vidzeme.com

80 km 2 dienas

 

Dēliņkalns, Drusku pilskalns, Kornetu – Peļļu subglaciālā vaga, Ape, Mežabrālu saimniecība ar pazemes bunkuriem, Velna zeme, Rouge – septiņu ezeru ieleja, Munameģis – Igaunijas augstākais kalns

This entry was posted in Vidzeme. Bookmark the permalink.

Comments are closed.